Bắc Ninh

1.Thành Phố Bắc Ninh

1.1.Phường Bồ Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 463 Nguyễn Trãi, P. Bồ Sơn, TP. Bắc Ninh NT Số 2 Bích Lịch 0382112237

1.2.Phường Tiền An

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 242 Trần Hưng Đạo, P.Tiền An, TP. Bắc Ninh NT Số 4 Hà Bắc 02223822302

1.3.Phường Thị Cầu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 35 Trần Lựu , P.Thị Cầu, TP. Bắc Ninh NT Số 10 Hồng Việt 0983408728
Đấu Mã, P.Thị Cầu, TP. Bắc Ninh NT Số 49 Hoàng Huyền Trang 0934640946

1.4.Phường Vệ An

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Đường 286, P.Vệ An, TP. Bắc Ninh QT Số 48  0977406050

1.5.Phường Võ Cường

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 18 Nguyễn Văn Cừ, P. Võ Cường, TP.Bắc Ninh NT Hồng Thắng 0988181507

2.Thị Xã Từ Sơn

2.1.Phường Đồng Kỵ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Văn Cừ, P.Đồng Kỵ, TX. Từ Sơn. NT Hồng Tĩnh 0903 253 437
P.Đồng Kỵ, TX.Từ Sơn. NT 01 Đồng Kỵ 0912377819

2.2.Phường Đông Ngàn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Trần Phú, P.Đông Ngàn, TX.Từ Sơn. NT Thảo Kiên 0973961699

2.3.Xã Tam Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Đình Giỏ, Xã Tam Sơn, TX.Từ Sơn. QT 11 Nghiêm Thị Quỳnh 0989882983

3.Huyện Gia Bình

3.1.Thị Trấn Gia Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT.Gia Bình, H.Gia Bình. QT Minh Thu 0915948127

4.Huyện Lương Tài

4.1.Thị Trấn Thứa

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Cổng Bệnh Viện Thị Trấn, TT. Thứa, H.Lương Tài. QT Việt Hùng 0966753808
Chợ Thứa, TT. Thứa, H.Lương Tài. QT Vũ Thị Yến 0359566991

5.Huyện Tiên Du

5.1.Thị Trấn Lim

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 154 TT. Lim, H.Tiên Du. NT Số 1(NT Mai Hồng) 02223838005
Số 11 TT. Lim, H.Tiên Du. NT Số 1 (Dược phẩm Đại Phúc) 0977094042
Số 45 Nguyễn Đăng Đạo, TT.Lim, H.Tiên Du. QT Huyền Lê 0982029578

6.Huyện Thuận Thành

6.1.Xã Gia Đông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Khám, Xã Gia Đông, H. Thuận Thành QT Số 04 Nguyễn Thị Hoa 0984230667
Phố Khám, Xã Gia Đông, H. Thuận Thành QT Phạm Thị Thuận  0986421128

6.2.Xã Thanh Khương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Dâu, Xã Thanh Khương, H.Thuận Thành. QT Số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga 0947585386