Bắc Từ Liêm

Phường Cố Nhuế

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 19 Cổ Nhuế, P. Cố Nhuế NT Hồng Anh 0972706286
Số 69 Cổ Nhuế, P. Cố Nhuế NT An Tâm 0978848527

Phường Phú Diễn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 127 Phú Diễn, P. Phú Diễn NT Hiền Anh
Số 168 Phú Diễn,  P. Phú Diễn NT Số 9 0963234715
Số 16 Phú Diễn, P. Phú Diễn NT  Năm Anh 0978529636
Số 45/136 Cầu Diễn, P. Phú Diễn (Đối diện trạm Ytế P. Minh Khai) NT Minh Huệ 0989004913

Phường Thụy Phương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 64 Tân Nhuệ, P.Thụy Phương NT Thảo Nguyên 0986290983

Phường Xuân Đỉnh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 27 Hoàng Tăng Bí, P. Xuân Đỉnh NT Hưng Nguyên 0966671922