Bình Dương

1. Thành phố Thủ Dầu Một

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
248 Đường Yersin, P. Hiệp Thành NT Hoàng Liêm 0913120084
378 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Lợi NT Mỹ Kiều 0939356888

2. Thị xã Dĩ An

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
23 DT 743, P. Tân Đông Hiệp NT Quốc Doanh 0987954679
54 Đường Cô Giang, P. Dĩ An NT số 9 02743752071

3. Thị xã Tân Uyên

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
ĐT747, X. Hội Nghĩa NT Bảo Châu 0942106729
ĐT742, X. Phú Chánh NT Hoàng Anh 0908389699

4. Thị xã Thuận An

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
106/2 Đường Lê Thị Trung, P. An Phú NT Minh Anh 0976397449