Đà Nẵng

1.Quận Cẩm Lệ

Phường Hòa Thuận Tây

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 665 Trường Chinh, P.Hòa Thuận Tây TTDP Hòa Vang  0903509802

Phường Hòa Xuân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiot 03 Chợ Cẩm Lệ, P. Hòa Xuân HT Số 155 02363672140

Phường Khuê Trung

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 193 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung NT Bảy Đào  02363846517
Số 214/1 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung NT Kim Anh  02362469349
Số Chợ Cẩm Lệ, P.Khuê Trung NT Phước Thịnh  0917765112
Ngã Tư Cẩm Lệ, P. Khuê Trung HT Số 128 0986959996

2.Quận Hải Châu

Phường Hải Châu 1

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1 HT Số 201 0905020752
Số 26 Lê Duẩn, P. Hải Châu 1 HT Số 01 0905658598
Số 07B, Phan Đình Phùng, P.Hải Châu 1 NT Gia Đình Việt  0905096556
Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1 NT Chuỗi BLU 0905135121

Phường Hải Châu 2

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 91 Nguyễn Hoàng, P. Hải Châu 2 NT Minh Châu  02363691031

Phường Hòa Cường Bắc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 102 Phan Đăng Lưu,  P. Hòa Cường Bắc NT Tâm Đức 0935918408
Số 72 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc NT Tam Nguyên  02363624258
Số 84 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc HT Số 72 02363623153
Số 29 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc HT Số 35 02363626367
Số 60 Đặng Văn Lưu, P. Hòa Cường Bắc NT Diệu Huyền 0905985619
Số 102 Phan Đăng Lưu,  P. Hòa Cường Bắc NT Tâm Đức 0935918408
Số 87 Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc HT Số 12 02363635969

Phường Hòa Khánh Bắc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 591 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc NT Nguyên Đức 0968775339

Phường Hòa Thuận Đông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 556 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông NT Cẩm Tú  02363615757
Số 391 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông HT Số 38 0905483156
Số 428 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông HT Số 52 02363618537

Phường Hòa Xuân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 369 Văn Tiến Dũng, P. Hòa Xuân NT Huy Hòa  0977371284

Phường Tam Thuận

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 170 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận NT Phước Thiện 3 02363745488
Số 282 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận NT Hồng Đức 0905252062
Số 40 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận HT Số 38 02363896782

Phường Thạch Gián

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 126 Lý Thái Tổ, P. Thạch Gián HT Số 59 02363834435

Phường Thanh Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 49 Cao Thắng, P.Thanh Bình NT Gia Đình 0905406024
Số 200 Quang Trung, P.Thanh Bình Daphaco Số 176 098049089
Số 95 Quang Trung, P.Thanh Bình NT Quang Trung 0982360659
Số 20 Cao Thắng, P.Thanh Bình NT Hồng Ân 0931945088

Phường Hoà Khánh Bắc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 39 Đa Phước, P.Hoà Khánh Bắc NT Thành Vinh 02363731892
Số 86 Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc NT Minh Tâm  0905169176

Phường Hòa Thuận Tây

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 57 Nguyễn Hữu Thọ,P. Hòa Thuận Tây NT Thanh Huyền  02362214824

Phường Hòa Vang

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Hòa Tiến, P.Hòa Vang ĐL Thuốc Tây  02363879172

3.Quận Sơn Trà

Phường An Hải Đông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 01 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông NT An Tâm  093433422
Số 01 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông NT An Tâm  093433422

4.Quận Thanh Khê

Phường Tham Thuận

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 62 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận HT Số 213 0989156300
Số 900 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận NT Anh Thắng 02363746477