Tổng thanh toán: 495.000đ

Tổng thanh toán: 960.000đ

Giá cũ: 990.000đ

Giá chỉ còn: 1.500.000đ

Giá cũ: 1.650.000đ

Tổng thanh toán: 2.900.000đ

Giá cũ: 3.300.000đ

Tổng thanh toán: 4.200.000đ

Giá cũ: 4.950.000đ

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

*Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
*Hàng không có tem thẻ cào.
*Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
*Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

  *Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
  *Hàng không có tem thẻ cào.
  *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
  *Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

  *Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
  *Hàng không có tem thẻ cào.
  *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
  *Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

  THÔNG TIN ĐẶT HÀNG​