Điện Biên

1.Thành Phố Điện Biên

1.1.Phường Him Lam

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số  236, Tổ 3, P. Him Lam, TP. Điện Biên. QT Số 9  0367231619
Số 183, Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên QT Số 3 Minh Ngọc  02303812575

1.2.Phường Mường Thanh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
SN 1070, Tổ 5, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên. QT Ngọc Hà 02153825380
Số 90, Tổ 28,  P. Mường Thanh, TP. Điện Biên. QT Yến Nhi 0985701684
Số 177, Tổ 15, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên. QT Số 2 02153831280
Số 364, Tổ 15, P.Mường Thanh, TP. Điện Biên. NT Quang Anh 0978466718
Số 358, Tổ 15, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên QT Số 37 0398755891
Tổ 8, P.Mường Thanh, TP. Điện Biên QT Số 3  0986081158

1.3.Phường Nam Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 05, Tổ 11, P. Nam Thành, TP. Điện Biên. QT Số 25 0366061039
Số 19, Tố 8, P.Nam Thanh, TP Điện Biên. QT Minh Tâm  02303926138

1.4.Phường Noong Bua

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiot số 10A Chợ Noong Bua , P. Noong Bua, TP. Điện Biên. NT Lâm Sơn 0944267500

1.5.Phường Tân Thanh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 199 Tổ 21, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên. NT Thiên Thảo 0354161889
Số 608, Tổ 1, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên. QT Thanh Dũng 02153824445
Chợ TT 1 P. Tân Thanh,TP. Điện Biên. NT Tuấn Thành 02153826419
Tổ 7, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên. QT Số 1 0355655650
Tổ 7, P.Tân Thanh, TP. Điện Biên. NT Số 1  0854264906

1.6.Phường Thanh Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 43 Tổ dân phố 3,  P.Thanh Bình, TP. Điện Biên. QT Ngọc Thanh  0976066873

1.7.Phường Thanh Trường

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
 Tổ 10, P.Thanh Trường, TP. Điện Biên. QT Số 6  02303829803
Tổ 10, P.Thanh Trường, TP. Điện Biên. QT Số 16 Tiến Hưng 0335269059

2.Huyện Tuần Giáo

2.1.Thị Trấn Tuần Giáo

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khối Tân Thủy, TT. Tuần Giáo, H.Tuần Giáo. QT Số 8 0914731021