Hậu Giang

1. Thành phố Vị Thanh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Số 59 Nguyễn Công Trứ, P. 1 NT Thanh Vân 2 0909343412
Số 76, Nguyễn Công Trứ, P. 1 NT Tuyết Vân 0909167483

2. Thị xã Long Mỹ

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
125 Đường 30/4, P. Thuận An NT Trung Sơn Long Mỹ 1800558898

3. Thị xã Ngã 7

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
876 Hùng Vương, P. Ngã Bảy NT Hiệp Đăng 0919118814

4. Huyện Châu Thành A

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
số 82, QL61, TT. Cái Tắc NT Trung Sơn Cái Tắc 1800558898