Hòa Bình

1.Thành Phố Hòa Bình

1.1.Phường Chăm Mát

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ngã 3 Tỉnh Đội, Tổ 12, P.Chăm  Mát, TP.Hòa Bình NT Hiếu Tuyết 0988607599

1.2.Phường Đồng Tiến

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 17,  P. Đồng Tiến, TP.Hòa Bình QT Số 2 0974456409
Tổ 14, P.Đồng Tiến,  TP.Hòa Bình NT Hà Khoa 0901513222

1.3.Phường Phương Lâm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 623 Cù Chính Lan, P.Phương Lâm, TP.Hòa Bình NT Nga Cách 0968078468
Tổ 31,  P.Phương Lâm, TP.Hòa Bình NT Quang Chính 0368586663
Tổ 19/16 Đường Ngô Quyền, P.Phương Lâm, TP.Hòa Bình NT Thanh Thúy 0915578967
Số 296/25 Cù Chính Lan, P.Phương Lâm,  TP.Hòa Bình HT An Trường 0385887668
Số 557 Cù Chính Lan, P.Phương Lâm,  TP.Hòa Bình QT Ngọc Tú 0983748491

1.4.Phường Tân Hòa

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 201 Phùng Hưng, P.Tân Hòa, TP.Hòa Bình NT AZ 0985413764

1.5.Phường Tân Thịnh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 64 Đinh Tiên Hoàng,Tổ 1A, P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình CTCP DP Tây Bắc 0912514612

1.6.Phường Thịnh Lang

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 82 Tổ 11, P.Thịnh Lang, TP. Hòa Bình QT Như Hoa 0978409436

2.Huyện Cao Phong

2.1.Thị Trấn Cao Phong

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 2,  TT.Cao Phong, H. Cao Phong QT 02 0984556511
Khu 2,  TT.Cao Phong, H. Cao Phong NT Tâm  An 0973412551
Khu 5, TT. Cao Phong, H. Cao Phong NT Trần Thị Thu  0916398192

3.Huyện Kim Bôi

3.1.Thị Trấn Bo

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Đồng Tiến, TT.Bo, H.Kim Bôi QT 06 0989566755
Khu Đồng Tiến, TT.Bo, H.Kim Bôi QT 01 0975582111
Khu Đồng Tiến, TT.Bo, H.Kim Bôi QT 02 0368390624
Khu Đồng Tiến, TT.Bo, H.Kim Bôi QT 03 0979209098

3.2.Xã Vĩnh Tiến

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Vĩnh Tiến, H. Kim Bôi QT Nguyễn Vui 0983206361

4.Huyện Lạc Sơn

4.1.Xã Xuất Hóa

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ ngã 3 Xưa, Xã Xuất Hóa, H.Lạc Sơn NT Lanh Lệ 0978793750

5.Huyện Lạc Thủy

5.1.Thị Trấn Chi Nê

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 3, TT. Chi Nê, H.Lạc Thủy QT Thùy Linh 0983179756
Khu 3, TT.Chi Nê, H.Lạc Thủy QT Tuấn Hiền 0973228999

5.2.Xã Cố Nghĩa

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Gốc Xanh, Xã Cố Nghĩa, H. Lạc Thủy QT Số 32 – Ngô Thị Thủy 0969336684

6.Huyện Lương Sơn

6.1.Thị Trấn Lương Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tiểu Khu 8, TT. Lương Sơn, H. Lương Sơn QT Số 05  0981953085

6.2.Xã Hòa An

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Mới, Xã Hòa An, H.Lương Sơn  QT Số 24 0966698882

6.3.Xã Hòa Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Hòa Sơn, H. Lương Sơn QT Thùy Dương 0984423721

7.Huyện Mai Châu

7.1.Thị Trấn Mai Châu

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tiểu Khu 3, TT. Mai Châu, H. Mai Châu NT Chúc Dần 0914909989

8.Huyện Tân Lạc

8.1.Thị Trấn Mường Khến

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 2, TT. Mường Khến, H.Tân Lạc QT Số 3 0982698078
Khu 2, TT.Mường Khến, H. Tân Lạc QT Số 05 0983097681
Số 56, Khu 2,  TT.Mường Khến, H. Tân Lạc NT Diệp Linh 0912630639

9.Huyện Yên Thủy

9.1.Thị Trấn Hàng Trạm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tiểu khu 2,  TT.Hàng Trạm, H. Yên Thủy  Công ty Dược phẩm Yên Thủy 0988829388