Nhà Bè

Thị Trấn Nhà Bè

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 24/10 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè NT  Long Châu  18006928

Xã Long Thới

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 63A Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới NT Kim Châu 02837800307

Xã Phú Xuân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 781B, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, Xã Phú Xuân NT  Ánh Mai 0979971902
Số 159-161 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân NT  Long Châu  18006928
Số 2780 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Xã Phú Xuân NT  Thế Sơn 034922787

Xã Phước Kiểng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 81, Ấp 5, Xã Phước Kiểng NT CNKV II ĐL Số 35 0837815478
Số 15B Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiểng NT Đăng Khoa 0902426993
Số 113 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiểng NT  Long Châu  18006928
Số 66C Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng NT  Số 22 0961319268

Xã Phước Lộc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 85A Đào Sư Tích, ấp 2, Xã Phước Lộc NT Số 44 0347979218