Lạng Sơn

1.Thành Phố Lạng Sơn

1.1.Phường Đông Kinh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 98 Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn. NT Thanh Thủy 0253719681

1.2.Phường Tam Thanh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 165 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn. NT Số 165 096353698

2.Huyện Lộc Bình

2.1.Thị Trấn Lộc Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 56 Phố Bờ Sông, TT. Lộc Bình, H. Lộc Bình. QT Số 127 0966016111

2.2.Thị Trấn Na Dương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 4, TT.Na Dương, H. Lộc Bình. NT Dũng Thủy 

3.Huyện Văn Lãng

3.1.Xã Tân Thanh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 124 Chợ Tân Thanh, Xã Tân Thanh, H.Văn Lãng. QT Thu Hà 0364801918