Nam Định

1.Thành Phố Nam Định

Phường Cửa Bắc

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 360 Điện Biên, P. Cửa Bắc NT Mỹ Nhung 2 02283679888

Phường Hạ Long

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 43 Phù Nghĩa, P.Hạ Long NT Thu Thủy 0946630363
Số 175 Phù Nghĩa, P.Hạ Long NT Phong Vân 0914443277

Phường Lộc Hòa

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 37 Phùng Chí Kiên, KĐT Hòa Vượng, P. Lộc Hòa Công Ty  Dược Trâm Anh 0966138686

Phường Quang Trung

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 390 Hoàng Văn Thụ, P.Quang Trung Công Ty TNHH Hưng Bình Hường 02283834137

Phường Trần Đăng Ninh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 124 Trần Đăng Ninh, P. Trần Đăng Ninh NT Tuấn Thủy 0904627510

Phường Trần Hưng Đạo

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 66 Trần Phú, P. Trần Hưng Đạo Trung tâm Y tế Dược 0943286379

Phường Trường Thi

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 369 Giải Phóng, P.Trường Thi NT Tân Thịnh Phát 0912651418

Phường Văn Miếu

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 306 Đường Huy Liệu, P.Văn Miếu NT Phương Thúy 0976901576

Phường Vị Xuyên

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 415 Hàn Thuyên, P. Vị Xuyên QT 415 Hàn Thuyên 02283613870

2.Huyện Giao Thủy

Thị Trấn Ngô Đồng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Ngô Đồng NT Bằng Lý 0987025909

Thị Trấn Quất Lâm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Quất Lâm, TT.Quất Lâm QT Mạnh Tường 0912703893
TT. Quất Lâm NT Tâm An 0886336830

Xã Giao Nhân

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Cầu Vòm, Xã Giao Nhân QT Nguyễn Thị Huệ 0913788697

3.Huyện Hải Hậu

Thị Trấn Cồn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 100, Khu 5,  TT. Cồn NT Tân Dược Khánh Lý 0934307912
Khu Cao An, TT.Cồn NT Anh Tuấn 0941252618

Thị Trấn Yên Định

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 239, Khu 3,  TT.Yên Định NT Mai Năm 0984773688
Khu 3, TT. Yên Định NT Hùng Na 0986350998

Xã Hải Hưng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Cầu Đôi, Xã Hải Hưng QT Số 2 0904638512

4.Huyện Nam Trực

Thị Trấn Nam Giang

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Phố Chợ  Chùa,  TT. Nam Giang, H.Nam Trực NT Số 2 Phúc Ngọc 0945585112
TT.Nam Giang NT Phương Thúy 0943257983
Chợ Chùa, TT. Nam Giang NT Tiến Tuyền 0981010152

Xã Nam Thanh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 264 Khu Tân Giang, Xã Nam Thanh ĐL Thuốc Tân Dược Hồng Tươi 0988338344

5.Huyện Nghĩa Hưng

Thị Trấn Liễu Đề

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 32 Chợ Liễu Đề, TT. Liễu Đề NT Phương Linh 0968682299
TT.Liễu Đề NT Như Luyến 0396934688
TT.Liễu Đề NT Phúc Diện 0944445577

Thị Trấn Qũy Nhất

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Phố 2, TT. Qũy Nhất NT Hải Hồng 0852027533
TT.Quỹ Nhất NT Minh Nhài 0379587381

Xã Nghĩa Bình

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Nghĩa Bình  NT Thảo Tuấn 0946524469

Xã Nghĩa Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xóm 2,  Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn NT Tưởng Chúc 0917834386

Thị Trấn Cổ Lễ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 32 Điện Biên, TT. Cổ Lễ Công Ty TNHH Thành Đức 02283881223
Chợ Cổ Lễ, TT.Cổ Lễ NT Bích Hường 0943024873

Xã Trực Thái

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Trực Thái   NT Tuyết Thành 02283884946

6.Huyện Vụ Bản

Xã Trung Thành

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Dần, Xóm Nhì, Xã Trung Thành NT Thu Hà 0985678621

7.Huyện Xuân Trường

Thị Trấn Xuân Trường

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 18, TT.Xuân Trường NT Bích Đào 0913000429

Xã Xuân Hồng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Hành Thiện, Xã Xuân Hồng NT Trường Huyền 02283866456

Xã Xuân Phương

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xóm Bắc, Xã Xuân Phương NT Tân Dược 0984439510

Xã Xuân Tiến

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xóm 4, Xã Xuân Tiến  NT Bạch Mai 0912346901
Xóm 7, Xã Xuân Tiến NT An Tâm

8.Huyện Ý Yên

Thị Trấn Lâm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Tân Lâm, TT. Lâm QT  Việt An 0946605757

Xã Yên Chính

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Cầu Bo, Xã Yên Chính NT Quốc Khánh 0946822569
Xã Yên Chính NT Ngân Tú 0947095858

Xã Yên Đồng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ngã Tư Vọng, Xã Yên Đồng QT Đoàn Hương 0962238556
Đội 34, Xã Yên Đồng NT Lâm nguyệt 0985858003

Xã Yên Nghĩa

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Ải, Xã Yên Nghĩa NT Duy Tuấn 0987493918

Xã Yên Tiến

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ngã 3 Cát Đằng, Xã Yên Tiến NT Bích Vân 03662553222