Phú Thọ

1.Thành Phố Việt Trì

1.1.Phường Minh Phương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Minh Phương, TP.Việt Trì NT An Hưng 03655462492

1.2.Phường Nông Trang

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 181 Đường Hòa Phong, P.Nông Trang, TP. Việt Trì NT Gia Phú 02103994353
Khu 2A Chợ Nông Trang, P.Nông Trang, TP.Việt Trì QT Nga Linh 0335630716

1.3.Phường Tiên Cát

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tân Tiến, P.Tiên Cát, TP.Việt Trì QT Số 22

1.4.Phường Vân Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ki ốt 20 Khu 3 Vân Phú, P.Vân Phú, TP. Việt Trì QT Bích Hằng 0903491186

2.Thị Xã Phú Thọ

2.1.Phường Phong Châu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiot 7 Chợ Mè, P. Phong Châu, TX.Phú Thọ NT Mai Lanh 02103821371

3.Huyện Cẩm Khê

3.1.Xã Phú Lạc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 2, Xã Phú Lạc, H. Cẩm Khê QT Số 22 0357817775

4.Huyện Đoan Hùng

4.1.Thị Trấn Đoan Hùng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Đoan Hùng, H.Đoan Hùng QT Số 01 0983200608

5.Huyện Lâm Thao

5.1.Xã Bản Nguyên

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 2, Xã Bản Nguyên, H. Lâm Thao QT Tâm Cẩn 0855134059

6.Huyện Phù Ninh

6.1.Thị Trấn Phong Châu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 122 Khu Đường Nam, TT.Phong Châu, H. Phù Ninh QT Khánh Linh  0975662754
Khu Đường Nam, TT. Phong Châu, H.Phù Ninh QT Trường Phương 0986239138