Quận 10

Phường 8

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 236 Ngô Quyền, P.8 NT  Long Châu 1800 6928

Phường 11

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 207 Đường 3/2, P. 11 NT Long Châu  1800 6928

Phường 14

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 284/43 Lý Thường Kiệt, P.14 NT Gia Hân 0902777654
Số 91 Thành Thái, P. 14 NT  Long Châu  1800 6928
Số 451/8 Tô Hiến Thành, P.14 NT Minh Trí 0917437780

Phường 15

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 70 Cửu Long, P. 15 NT Long Châu  1800 6928