Quận 9

Phường Hiệp Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 48 Lê Văn Việt, Khu Phố 3, P. Hiệp Phú NT  Phước Thiện 2 090 362 25 27

Phường Long Thạnh Mỹ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 205 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ NT  Phương Trang 097 391 9776

Phường Phước Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 5 Đường số 7, Khu phố 3, P.Phước Bình NT  Bảo Trâm 0903 101 051

Phường Phước Long A

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 32 Tây Hòa, Khu Phố 4, P. Phước Long A NT  Tây Hòa 1 091 920 36 67

Phường Phước Long B

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 1 Dương Đình Hội, P. Phước Long B NT Long Châu  1800 6928

Phường Tân Phù

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 1E Đường 154, P.Tân Phù NT  Mỹ Anh 0283 7250287