Bình Tân

Phường Bình Trị Đông A

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 337 Lê Văn Quới, Khu phố 5, P. Bình Trị Đông A NT Long Châu 1800 6928

Phường Bình Trị Đông B

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 267 Đường 29, P.Bình Trị Đông B NT  Thu Oanh 0837 624392

Phường An Lạc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 457 Hồ Học Lãm, Khu Phố 2, Phường An Lạc NT  Nhật An 090 360 44 52

Phường An Lạc A

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 452-454 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A NT Long Châu 1800 6928