Tân Phú

Phường Phú Thọ Hòa

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 338 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa NT  Long Châu  1800 6928

Phường Tân Quý

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
77 Gò Dầu NT Hoa Sơn  0913655007
Số 36 Nguyễn Súy, P.Tân Quý NT  Hương Giang 0977400025
Số 233 Tân Hương, P. Tân Quý NT Long Châu 1800 6928
Số 115 Tân Quý, P.Tân Quý NT Tân Phú 2 0909 922 064

Phường Tân Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 83 Độc Lập, P.Tân Thành NT  Vi Khang 0944 595799