Quảng Ngãi

1.Thành Phố Quảng Ngãi

1.1.Phường Chánh Lộ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 788 Quang Trung, P.Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi NT Kim Nguyên 0553825277
Số 16 Lê Lợi, P.Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi NT Thanh Nguyên 02553823362
B2-15 Huỳnh Thức Kháng, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi NT Thanh Nhi
Số 511 Phang Đình Phùng, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi NT Vy Hạnh 2 0905520022

1.2.Phường Nghĩa Chánh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiốt Số 07, Chợ Quảng Ngãi, Lô 06 (Khu B), Chợ Tạm Quảng Ngãi (Đường Phạm Văn Đồng),  P.Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi NT Thanh Hà 0905225060
Số 69 Đường Lê Trung Đình, Tổ 3, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi NT Thái Bình 0977171732

1.3.Phường Nguyễn Nghiêm

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 08 Hùng Vương, P.Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi NT Thu Thành 0982754991
Số 331 Nguyễn Nghiêm, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi NT Việt Phương 0905441848
Số 215 Nguyễn Nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm,TP. Quảng Ngãi NT Đông Y Thanh Bình 02553826035
Số 394 Quang Trung, P.Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi NT Tây Thuộc Đường 0905823990
Số 520 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi NT Minh Phương 0905523245

1.4.Phường Trần Hưng Đạo

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 243 Lê Trung Đình, P.Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi NT Dũng Loan 0932402997
Số 22 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi NT Mỹ Ngọc 02553822139

1.5.Phường Trần Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 441 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi NT Nam Thành 0553710019
Số 265 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi NT Tây Thanh Thanh 02553823372

1.6.Phường Trương Quang Trọng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 415 Nguyễn Văn Linh, P.Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi QT Minh Tâm 0973844924
Tổ Dân Phố Liên Hiệp Ii, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi NT Vũ Uyên 0935509279

1.7.Xã Hành Đức

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành QT Loan 02553716777

1.8.Xã Tịnh Ấn Tây

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 739 Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi QT Nguyệt 0356195639

1.9.Xã Tịnh Khê

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Mỹ Lại, X.Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi QT Tây Phương Thảo 0919323386

2.Huyện Bình Sơn

2.1.Xã Bình Chánh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Cù Lao, Xã Bình Chánh, H.Bình Sơn QT Thành Đạt 0984884838

3.Huyện Đức Phổ

3.1.Thị Trấn Đức Phổ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Đức Phổ, H.Đức Phổ QT Tuyết Sương 0553859209
Tổ Dân Phố 2, TT.Đức Phổ, H.Đức Phổ QT Hải Yến 0945909579
Tổ Dân Phố 2, TT. Đức Phổ, H. Đức Phổ QT Tây Tuyết Nhung 2 0833952444
Tổ Dân Phố 2, TT. Đức Phổ, H. Đức Phổ QT Tây Tuyết Nhung 0915570824

3.2.Xã Phổ Quang

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phần Thất, Xã Phổ Quang, H. Đức Phổ QT Kim Ánh 0914167406

3.3.Xã Phổ Văn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tập An Nam, Xã Phổ Văn, H.Đức Phổ NT Tuyết Mai 0553972091

3.4.Thị Trấn Mộ Đức

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ Dân Phố 3, TT. Mộ Đức, H. Mộ Đức QT Anh Hương 0974600590

3.5.Xã Đức Chánh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Quán Lát, Xã Đức Chánh, H. Mộ Đức QT Võ Thị Tuấn 0336351469
Chợ Văn Bân, Xã Đức Chánh, H.Mộ Đức QT Thanh Triều 0963594752

3.6.Xã Đức Lân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, H.Mộ Đức QT Nguyên Hoa 0553855893

3.7.Xã Đức Thắng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Thanh Long, Xã Đức Thắng, H.Mộ Đức QT Tây Phước Vân 0915253842

4.Huyện Nghĩa Hành

4.1.Xã Hành Phước

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Hòa Mỹ, Xã Hành Phước, H. Nghĩa Hành QT Số 25 Thúy Phượng 0382611009

5.Huyện Tư Nghĩa

5.1.Thị Trấn Sông Vệ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ Dân Phố Sông Vệ, TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa QT Kim Hưng 0914431969