Quảng Ninh

1.Thành Phố Uông Bí

1.1.Phường Thanh Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 554, Phố Tuệ Tĩnh, P.Thanh Sơn, TP. Uông Bí. NT Hưng Hà  0975601883
Số 172 Phố Tuệ Tĩnh, P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí. NTTN Hằng Ngọc 0389990779
Số 115 Phố Tuệ Tĩnh, P. Thanh Sơn, TP.Uông Bí. NT Bảo Tín 0348232896
Số 170 Phố Tuệ Tĩnh, P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí. NT Minh Kết 0906124353
Số 355 Quang Trung, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí. NT Tư Nhân Đăng Quang  0904862616

2.Thành Phố Hạ Long

2.1.Phường Bạch Đằng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 8 Hoàng Long, P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long. QT Số 1 Công Ty Hạ Long 02033825855

2.2.Phường Bãi Cháy

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 1 khu 7, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long. NT Minh Anh 0904050900

2.3.Phường Cao Xanh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 243 Cao Xanh, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long. NT Lâm Phương 0336882699

2.4.Phường Hà Tu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 226 Vũ Văn Hiếu, P. Hà Tu, TP.Hạ Long. NT Long Hièn 0988300328

3.Thành Phố Cẩm Phả

3.1.Phường Cẩm Đông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiot 152 Chợ Cẩm Đông, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả NT Thanh Nhàn 2 0984262898

3.2.Phường Cẩm Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 139 Cao Sơn, P.Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả. NT Bảo Yến 0915236220
Khu Cao Sơn 1, P.Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả. NT Trang Ly 0945832238

3.3.Phường Cẩm Tây

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 17 Trần Phú, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả. NT Chinh Hương 0915789199

3.4.Phường Cửa Ông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 351 Phố Mới, P.Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. NT Thanh Nhàn 0984262898

3.5.Phường Mông Dương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Mông Dương, TP. Cẩm Phả. NT Hương Lan 0387352735

4.Huyện Vân Đồn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
H.Vân Đồn QT Hoàng Lường 0348391268

5.Huyện Đông Triều

5.1.Thị Trấn Đông Triều

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Kiot 9A Chợ Cột, TT. Đông Triều, H. Đông Triều. QT Doanh Nghiệp Số 132 0972094828
Thôn 4 Đức Chính, TT.Đông Triều, H. Đông Triều. QT Doanh Nghiệp Phượng Yên 0904979757
Cổng Chợ Cột, TT.Đông Triều, H. Đông Triều. QT Hạnh Xuân 2 0964585151

5.2.Xã Yên Thọ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Yên Hòa, Xã Yên Thọ, H. Đông Triều. QT Doanh Nghiệp Số 28 0986818141