Thái Nguyên

1.Thành Phố Thái Nguyên

1.1.Phường Cam Giá

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 115 Cách Mạng Tháng 8, P. Cam Giá, TP.Thái Nguyên NT Thái Năm
Số 944 Đường CM Tháng 8, P. Cam Giá, TP.Thái Nguyên NT Hoa Hải 0363477559
Số 441/1 Cách Mạng Tháng 8, P. Cam Giá, TP.Thái Nguyên QT Số 11 0942181228
Chợ Khu Nam, P. Cam Giá, TP.Thái Nguyên NT 1992 0989960992
Số 439/1 Cách Mạng Tháng 8, P. Cam Giá, TP.Thái Nguyên NT Phương Đông 094055435

1.2.Phường Đồng Quang

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 22, P.Đồng Quang, TP.Thái Nguyên NT Sơn Hằng 0911239003

1.3.Phường Hoàng Văn Thụ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 965 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Hữu Yến 0916854246
Số 4 Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Kim Thoa 0983660856
Số 308 Đường Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Tư Nhân 0949332150
Số 306 Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Thành Lịch 0916854246
Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Bích Vinh
Cổng BV Đa Khoa Thái Nguyên, Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Hoàng Giang 0989551301
Số 350 Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Kim Ngân 0977274443
Số 626 Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên NT Tú Uyên

1.4.Phường Hương Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 17/1 Đường Vó Ngựa, Tổ 2, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên NT Hiệp Thúy 02803732765

1.5.Phường Phan Đình Phùng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 264, P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên NT Ngọc Nhung 0988199099
Số 20 Minh Cầu, P. Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên NT Minh Cầu 0974058068

1.6.Phường Tân Thịnh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên NT Hiếu Trân 0343925315

1.6.Phường Tích Lương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 502, Đường 3/2, P.Tích Lương, TP.Thái nguyên NT Gia Hân 0976489723

1.7.Phường Túc Duyên

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 185 Đường Bến Tượng, P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên NT Hoàng Hiền 0985896213
Ki ốt Số 1 Đường Bến Tượng, Chợ Trung Tâm, P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên NT Vân Hải  02803851689
Tổ 20, P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên QT  Phong Sáu 0982996997
Tổ 13, P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên CT DP Tuyên Thân 0833603388

1.8.Phường Thịnh Đán

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 8, P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên QT Số 12 0987036667
Số 437 Quang Trung, P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên NT Thư Thái 02803646502

1.9.Phường Trung Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 57 Đường Gang Thép, P.Trung Thành, TP.Thái Nguyên NT Số 57 0917659794
Tổ 24A, P.Trung Thành, TP.Thái Nguyên NT Lan Đức 0852259252

1.10.Phường Trưng Vương

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 15,  Tổ 22,  P.Trưng Vương, TP.Thái Nguyên QT Thủy Anh 0978626772
Số16, Tổ 7, Phố Cột Cờ, P.Trưng Vương, TP. Thái Nguyên NT Hương Thảo

2.Thành Phố Sông Công

2.1.Phường Bách Quang

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ Dân Phố Làng Mới, P.Bách Quang, TP.Sông Công QT Đức Bình 0987615714

2.2.Phường Phố Cò

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 24A, P.Phố Cò, TP. Sông Công NT Thúy Ngọc 0372014523
Chợ Phố Cò, P. Phố Cò, TP.Sông Công QT Số 3 0397425868

2.3.Phường Thắng Lợi

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Tổ 8, P.Thắng Lợi, TP. Sông Công NT Giang Yến  0836633883
Số 89, Tổ 10, P. Thắng Lợi, TP. Sông Công NT Số 10 0386648574
Tổ 3, P.Thắng Lợi, TP.Sông Công QT Minh Thu 0986914667

3.Huyện Đại Từ

3.1.Thị Trấn Hùng Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Chợ 1, TT.Hùng Sơn, H. Đại Từ QT Tú Quyên 0974897879
Phố Chợ 1, TT.Hùng Sơn, H. Đại Từ QT Mùi Phúc 0985377817
Phố Chợ 2, TT.Hùng Sơn, H. Đại Từ QT Thanh Huyền 0375547350
Phố Chợ 2, TT.Hùng Sơn, H. Đại Từ QT Chiểu Hà 0984750505
TT.Hùng Sơn, H. Đại Từ QT Cường Anh 0978626435

3.2.Xã Ký Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Ký Phú, H. Đại Từ QT Bình Trang
Xã Ký Phú, H. Đại Từ QT Thu Trang

3.3.Xã Tân Linh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Tân Linh, H.Đại Từ QT Hoài Phát

3.4.Xã Vạn Thọ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xóm 08, Xã Vạn Thọ, H. Đại Từ QT Trung Thủy 0859737266

4.Huyện Định Hóa

4.1.Thị Trấn Chợ Chu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Đoàn Kết, TT. Chợ Chu, H. Định Hóa QT Số 3 0965848046

4.2.Huyện Đồng Hỷ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 83, Tổ 8 Đường Chiến Thắng,TT.Chùa Hang, H. Đồng Hỷ QT Liên Phương 02803720712
Cổng BV Đồng Hỷ, TT. Chùa Hang, H. Đồng Hỷ QT Phương Linh

5.Huyện Phổ Yên

5.1.Thị Trấn Ba Hàng

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Ba Hàng, TT.Ba Hàng, H. Phổ Yên QT Thắng Hương

5.2.Thị Trấn Bãi Bông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khối Đại Xuân, TT.Bãi Bông, H.Phổ Yên NT Toàn Phương 0983703475

5.3.Xã Trung Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Trung Thành, H. Phổ Yên QT Kiên Huyền 0962588318