Thanh Trì

1.Thị Trấn Văn Điển

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 509 Đường Ngọc Hồi, TT.Văn Điển NT Thiều Oanh 0935116206
Số 515 Đường Ngọc Hồi, TT.Văn Điển NT Tư Nhân Tùng Lâm  0915460676

2.Xã Thanh Liệt

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Quang,Yên Xá, Xã Thanh Liệt NT  Hùng Hạnh 0436858036

3.Xã Ngũ Hiệp

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ngã 3, Xã Ngũ Hiệp NT Hoa Soi 0436820163

4.Xã Vạn Phúc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn 3, Xã Vạn Phúc QT Số 39 0982822025