Vĩnh Long

1. Thị xã Bình Minh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
830 Ngô Quyền, P. Cái Vồn NT Cây Còng 2 0913978976
9 Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 36, Khóm 1, P. Cái Vồn NT Trung Sơn Bình Minh 1 1800558898
Số 99, Ngô Quyền, P. Cái Vồn NT Trung Sơn Bình Minh 2 1800558898

2. Huyện Măng Thít

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
12 Nguyễn Trãi, Khóm 1, TT. Cái Nhum QT Sinh Quang 02703840789

3. Huyện Long Hồ

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Phú Long A, X. Phú Qưới QT Bảo Khanh 0982070079