An Giang

1. Thành phố Châu Đốc

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
2 Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A NT Hồng Vân 02963 866 614

2. Thành phố Long Xuyên

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
349/30 Phan Cự Lượng, Khóm Mỹ Quới, P. Mỹ Quý NT Trung Sơn An Giang 1 1800 558898
10 Nguyễn Trãi,P. Mỹ Long NT Trung Sơn An Giang 2 1800 558898
880 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên NT Trung Sơn An Giang 3 1800 558898
21H đường Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước NT Trung Sơn An Giang 4 1800 558898
1 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình NT Trung Sơn An Giang 5 1800 558898
Số 89 Huỳnh Thị Hưởng, P. Mỹ Long NT Thái Bình 02963 843 074