Hải Dương

1.Thành Phố Hải Dương

1.1.Phường Trần Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 32 Lý Thường Kiệt, P. Trần Phú, TP. Hải Dương. NT Phúc Anh 0915041846
Số 17 Lý Thường Kiệt, P. Trần Phú, TP. Hải Dương. NT Nga Oánh 0966866968
Số 38 Lý Thường Kiệt, P. Trần Phú, TP. Hải Dương. NT Minh Tâm  0912666286
Số 17 Lý Thường Kiệt, P. Trần Phú, TP. Hải Dương. NT Vĩnh Thịnh 0973631679

2.Huyện Bình Giang

2.1.Xã Thái Họ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thị Tứ Phủ, Xã Thái Học, H.Bình Giang. QT Số 2 0383529834

3.Huyện Cẩm Giàng

3.1.Thị Trấn Lai Cách

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Lai Cách, H.Cẩm Giàng. QT Mai Hương 0966411696

3.2.Xã Tân Trường

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Ghẽ, Xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng. NT Hiếu Hiền 0362077416

4.Huyện Chí Linh

4.1.Thị Trấn Sao Đỏ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Sao Đỏ, H.Chí Linh. QT Ánh Nguyệt  02203882646

5.Huyện Gia Lộc

5.1.Thị Trấn Gia Lộc

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc. QT Số 2 0989632799

5.2.Xã Quang Minh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Trạm Bóng, Xã Quang Minh, H.Gia Lộc QT Số 8 0763300777

6.Huyện Kim Thành

6.1.Thị Trấn Phú Thái

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Phú Thái, H.Kim Thành. QT Mai Hương 0966411696

7.Huyện Nam Sách

7.1.Thị Trấn Nam Sách

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 32 Nguyễn Đúc Cảnh, TT.Nam Sách, H. Nam Sách. NTQuảng Ninh 0983391023

8.Huyện Tứ kỳ

8.1.Thị Trấn Tứ kỳ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT. Tứ Kỳ, H.Tứ Kỳ. NT Hương Giang 0982512820

9.Huyện Thanh Miện

9.1.Thị Trấn Thanh Miện

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 155 Nguyễn Lương Bằng, TT.Thanh Miện, H. Thanh Miện. HT Vân Oanh 0338214868