Ninh Thuận

TP Phan Rang Tháp Chàm

Tên Nhà thuốc Địa chỉ chi tiết SDT
Nhà thuốc Bình An 430 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593 822946
Nhà thuốc Cty Tế Sanh 237 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593 822567
Nhà thuốc Đức Hưng 499 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593 822436
Nhà thuốc Hoàng Linh 303 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0919 870504
Nhà thuốc Ngọc Thừa 456 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593 510986
Nhà thuốc Tế Sanh 763 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 0786 699 789
Nhà thuốc Thiên Quang 399 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 0944 044259