Thủ Đức

Phường Linh Đông

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 361 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông NT Long Châu 1800 6928

Phường Linh Tây

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 106-108 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây NT  Long Châu 1800 6928

Phường Linh Trung

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 125 Lê Văn Chí, P. Linh Trung NT Long Châu 1800 6928

Phường Linh Xuân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 3F Đường số 6, Khu Phố 1, P.Linh Xuân NT Thành Đạt 0974 711557

Phường Tam Phú

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 28 Phú Châu, P. Tam Phú NT  Long Châu  1800 6928
Số 19 Tam Hà, P.Tam Phú NT Quỳnh Như 08 3878 1644