Yên Bái

1.Thành Phố Yên Bái

1.1.Phường Đồng Tâm

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 1125 Đường Yên Ninh, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái NT Nguyễn thị Bình Định 0973819221
Số 946, Đường Điện Biên, Tổ 31A, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái  NT Nguyễn thị Giang 0943264656
P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái Công Ty TNHH Thanh Phương 0293851889
P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái NT Nguyễn Nguyệt Nga 0392019868

1.2.Phường Hồng Hà

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Hồng Hà, TP. Yên Bái NT Bùi Hùng Ngọc 0339095666

1.3.Phường Minh Tân

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Minh Tân, TP. Yên Bái NT Lê Thị Lan 0293866697
Km 4, P.Minh Tân, TP. Yên Bái NT Trần Thị Thơm 0985944899
Km 3, P.Minh Tân, TP. Yên Bái NT Đỗ Thu Hường 0942047065

1.4.Phường Nguyễn Thái Học

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái NT Trần Tuyết Mai 0977951458
Số 169 Thành Công, P. Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái NT Phạm Thị Quỳnh 0914954222
P.Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái NT Đặng Như Bình 0293863700
P.Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái NT Hà Thu Hằng 0946218118
P.Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái NT Phạm Bích Phượng 0977942928

1.5.Phường Yên Thịnh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 322 Đường Đinh Tiên Hoàng, P.Yên Thịnh, TP. Yên Bái NT Trần Thị Hồng Nhung 0982607599

1.6.Xã Âu Lâu

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Âu Lâu, TP. Yên Bái NT Nguyễn Thùy Dương 0972384345

2.Thị Xã Nghĩa Lộ

2.1.Phường Trung Tâm

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
P.Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ NT Nguyễn Thu Hằng 0966988004
P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ NT Nguyễn Quốc Khánh 0817282075

3.Huyện Văn Yên

3.1.Thị Trấn Mậu A

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
TT.Mậu A, H. Văn Yên NT Trịnh Trung Tình 0943295415
TT.Mậu A, H. Văn Yên NT Nguyễn Thị Liên 0374695863

4.Huyện Yên Bình

4.1.Thị Trấn Yên Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Km12, TT.Yên Bình, H. Yên Bình NT Cao Hải Yến 0977942928
Km 9, TT.Yên Bình, H. Yên Bình Công Ty TNHH Cường Mùi 0366147347